بگذار عشق زمین گیر شود ...!

بگذار عشق زمین گیر شود بعد برو                  

                         یادل از دیدن تو سیر شود بعد برو

ای کبوتر کجا قدر دگر صبر بکن                     

                         آسمان پای پرت پیر شود بعد برو

تو اگه گریه کنی صبر خدا میشکند            

                         باش تا گریه به زنجیر شود بعد برو

دوش در خواب دیدی که سوارت آمد              

                         باش تا خواب تو تعبیر شود بعد برو

آسمان حسرت لبخند تورا می بارد                

                       باش تا عشق نمک گیر شود بعد برو

White Rose

/ 5 نظر / 9 بازدید
I'm...star- fish

به سلامتی برگشتی؟؟؟[لبخند]

سارا

خوب همیشه به اسم آرش بود..الانم آرش هست...ببخشید..حالا عصبانی نشید[ناراحت][دلشکسته]

سارا

خواهش میکنم داداش گلم..مهم نیست..وبتون رو خیلی دوست دارم[قلب][گل]

سارا

شما شیرازی نیستید؟؟؟[متفکر]

قلمدوش

سلام به آرش عزیز خوبی برادر؟ شعر زیبایی بود واقعا آفرین