بیا بخاطر اینها

 

بیا که بریده ام
از دوگانگی همه
از دوگانگی خودم
از جا زدن های همه
از جا زدن های خودم
از بی معرفتی های همه
از بی معرفتی های خودم

بیا که دیگر آمدنت نیاز است ، نه دیدنت
بیا که دنیا آنقدر خرابمان کرد ، که فکر شهادت هم ، خیال خنده داریست برای پایان زندگی آدم هایی مثل من و آرزوی گزافیست برای منحرفی چون من که از دین جد تو همان پوسته اش هم را درک نکرده ام

و نگذار غربال دنیا بیش از پیش مرا از تو دور کند
بیا بخاطر آنان که در غربال دنیا جا نزدند و ماندند
بیا بخاطر اینها

/ 2 نظر / 5 بازدید
دکتر یونس

افق نگاهمان باید "تمدن اسلامی" باشد.. به قول استاد میم اگر الان بچه مذهبی باشه که به چیزی غیر از تمدن اسلامی فکر کنه ، خیانت کرده..

عمه

سلام...[گل]