اول مهر،بوی مدرسه....

 

مروز او هم به مدرسه رفت...

به عمویش گفته: عمو به من قول بده، وقتی بزرگ شدم و دانشمند شدم، اون وقت آدم بدا اومدن شهیدم کردن، من رو ببر پیش بابام خاک کن.
(به نقل از کتاب شهید علم، دفتر دوم، ص 92)

 

امروز او هم به مدرسه رفت...  به عمویش گفته: عمو به من قول بده، وقتی بزرگ شدم و دانشمند شدم، اون وقت آدم بدا اومدن شهیدم کردن، من رو ببر پیش بابام خاک کن. (به نقل از کتاب شهید علم، دفتر دوم، ص 92)
/ 1 نظر / 4 بازدید
موج

وبلاگ جالبی دارید.موفق باشید.