خط کناره غرق در زمستان

سلام

امروز پنجشنبه 7.11.92 .

حدود 5روز از بارش برف بی سابقه در حوالی ما میگذرد.

روز های سخت اما جالبی بود که با لطف پروردگار پشت سر گذاشته شد.

در این روزها مدام باخودم می گفتم که چقدر عادت کرده بودم نور وروشنایی ،چقدر  عادت کرده بودم به هاینکه همه چی مهیا باشد .

آب باشد.برق باشد .تلفن باشد.

دوروز نه برق بود ونه موبایل واینترنت ونه اتومبیل ونه حتی جاده ای که خودرو از ان عبور کند

یکی دوروز هم آب .

زندگی ای که روی روال عادی حرکت میکرد ناگهان در پیچ وخم فرو رفت .

تمام عادی ها غیر عادی شد.همه آنهایی که دور از ما بودند بدون دسترسی به احوالاتی از ما ودرنگرانی به می بردند وما سرگرم زندگی.

اوضاع اینجا با شنیده ها وغارت های گفته شده در اخبار ها کمی فرق داشت.مردم بیل به دست راه خانه  های یکدیگر را باز میکردند.

اندک مردمی برای پارو کردن برف سقف ها پول می گرفتند .آن هم به ناچاری وگرسنگی.

زیاد بودند مردمی که برای پارو کردن برف سقفها ی خانه های خود دست در دست هم دادند .

 راه های خانه ها را باز کردند ومنتظر بیل های مکانیکی نبودند.

بودند مردمی که خودشان راه افتادند سمت فرمانداری موتوربرق گرفتند برای راه اندازی نانوایی محلشان وحتی پول نان را حساب کردند تا نان ها صلواتی باشد ومردمشان گرسنه نباشند.

بودند نانواهایی که برای خدمت به مردم شبانه روزی مشغول  پخت نان بودند

این روزها با تمام سختی ها زندگی ها کمی صمیمی تر شد .

کمی خاطره انگیز تر

کمی مهربان تر  دور هم بودن ها بیشتر

زندگی دوسه چند روزی بوی زندگی گرفت

دل ها کمی واقعی تر تنگ شد

از سختی ها هرچه بود فراموش خواهد شد

انچه که برای همیشه در ذهن من خواهد ماند همدلی وایثار مردم ودرکنار هم بودن مردم این دیار است. لبخند های بر لب وشکرهایشان است .

با اینکه اکثرا محصول یکسالشان خسارت دید اماناشکری به دل خیلی هاشان راهی پیدا نکرد.

خدارا شکر برای امتحاناتش

شکر برای سربلندی در امتحاناتش

شکر برای آسانی بعد هر سختی .

هم تجربه قشنگی بود هم برف قشنگی هم زندگی قشنگی .دلم تنگ خواهد شد./آرش

/ 3 نظر / 3 بازدید
احسان ریوا

خداراشکر فقط ما نبوده ایم که خوبی مردمانمان را دیده باشیم به قول معروق ؛ شاهد از غیب رسید

ی آدم پرمدعا!!!

خیلی خیلی زیبا بود و دلنشین احسنت به این نگاه زیبا و قشنگ شما و دوستتون اللهم الرزقنی...[گل][گل]