بعضی ها

بعضی ها باید بدانند

آنها هایی که خرداد ماه به بعضی ها رای دادند

تنها بعضی از مواضع آن بعضی ها را رای داده اند

نه به تمام ترشحات فکری آن بعضی ها

یا به بعضی دوستان بعضی ها

 

خلاصه اگر مردم روز 13 آبان شعار مرگ بر آمریکا سر دادند

بعضی ها ناراحت نشوند

و نروند توی فیس بوق گریه و زاری

یا که بروند به موسسه(!!) و آن پشت مشت ها خاطره در بیاورند

که چه و چه

گفتیم که گفته باشیم

 

 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

پ : مرگ بر آمریکا

پ : عین هم اند پسر و پدر، یاسرش زیرخاکی در می آورد ، پدرش خاطره

پ : امت حزب الله به طبق گفته رهبر حمایت می کند ، اما هیچگاه معنی حمایت حماقت نیست

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

بی ربط : زیارت عاشورا را با تداوم بخوانید

زیارت عاشورا به نَفس تان سرباز اضافه می کند، تا در جنگ با شیطان یاوتان باشد

اما سربازها تابع فرمانده اند

واگر شما قصد جنگیدن نداشته باشید و خیانت کنید

آنها هم به نتیجه ای نمیرسند

 

/ 0 نظر / 3 بازدید