بگذارید هرچه میخواهند بگویند...

بگذاریددشمن  هرچه میخواهد بگوید

اصلا بگوید مذاکرات شکست خورد

بگوید نتیجه ای نداشت

اصلا بگوید ما نخواستیم به توافق برسیم .

به جهنم که میگویند.

به درک

توافقی که در آن قرار باشد عزت یک ملت آن هم ایران برباد رود همان بهتر که شکست بخورد واصلا باید شکست بخورد.

توافقی که ماحصلش پایمال شدن خون شهدایمان است باید شکست بخورد

توافقی که باعث زیرسوال رفتن حق وحقوق قانونی مردممان شود باید شکست بخورد.

بگذارید ان قدر بگویند تابمیرنند.

بیایید وققت بگذارید فرصت بگذارید برنامه ریزی کنید تحقیق کنید که با کمک همین مردم خوب بیشتر از گذشته زیر سایه عنایات ویژه آقا امام زمان وبه فرماندهی امام خامنه ای عزیز راه های پیشرفت بیشتری بگشاییم.

به قول امام خمینی عزیز تا ملتی باور نکند که باید روی پای خود بایستد وبه بیگانه متکی نباشدبه جایی نخواهد رسید.

یادمان باشد بعد از نگاه خدا چشمان دیگری نیز ما را مینگرند.... مواظب باشیم .

مواظب باشید.

اللهم عجل لولیک الفرج.

اللهم احفظ قاعدنا الامام خامنه ای

/ 0 نظر / 3 بازدید