شب جمعه هم راحت بخوابیم

و آن ندبه ای که گریه دارد اما به درد امام زمان نخورد ، چه فایده ؟

می ماند به العفوی که در پس آن اصلاحی نیست

و حتما فکر کرده ای چرا با امام موعود ، مردانی از تاریخ رجعت خواهند کرد؟

ای عبد ! امام زمان بعد از ظهور هم مهره ای ندارد

 

و حالا من بنویسم اینجا و هزار ادعایم گوش اسمان را پر کند

و خودم هم هوا بردم دارد

وقتی تهش عملی نیست برای حسین زمان

پس بهتر است برگردد و بخورد به کمر مان

که حداقل شب جمعه مدعی بشویم

نقص عضو داشته ایم

شاید بتوانیم وجدانمان را هم همراه خودمان به خواب ببریم

/ 0 نظر / 4 بازدید